Renovatie boenhok i.o.v. Frans van der Ende en in samenwerking met Suijker Timmerwerken.